Pieaugušo tālākizglītības aģentūra Konsultācijas Informācijas tehnoloģijas
Pacientu informācijas centrs Grāmatvedība

AGH piedāvā.

Izstrādāt projektus

Darba dokumentācijas saskaņošana
Darba organizācijas audits
Iepirkuma sistēmas kvalitātes audits
Darba vides uzraudzības sistēmas izveidošana
Investīciju piesaistei

Konsultācijas

Veselības aprūpē
Veselības aprūpes likumdošanā

Grāmatvedības pakalpojumus

 Izstrādājam mazo, vidējo un lielo uzņēmumu grāmatvedības stratēģiju, kā arī veic klientu grāmatvedības ikdienas operācijas

Pacientu informācijas centrs

 Iedzīvotāju informēšana par iespējām saņemt maksas medicīnas pakalpojumus

Datortīkla administrēšanu

Datu drošības ieviešana slimnīcā (auditācijas pieraksti, paroles, antivīrusu programmatūras, ugunssienas u.t.t.), lai varētu īstenot "Fizisko personu datu aizsardzības likumā" noteiktās prasības
Datortīkla serveru darbības nodrošināšana, apkope un konfigurēšana

par mums darbības sfēras AGH mēbeles AGH īpašumi
tālākizglītības aģentūra kontakti sadarbības partneri
uz augšu