Pieaugušo tālākizglītības aģentūra Konsultācijas Informācijas tehnoloģijas
Pacientu informācijas centrs Grāmatvedība

AGH piedāvā grāmatvedības kursus.

  SIA "AGH" speciālisti izstrādā gan mazo un vidējo, gan lielo uzņēmumu grāmatvedības stratēģiju, kā arī veic klientu grāmatvedības ikdienas operācijas.

SIA "AGH" speciālisti:

kārto uzņēmumu grāmatvedības dokumentus, izmantojot datortehniku un licencētas grāmatvedības programmas;
sastāda un, ja nepieciešams, izlabo visas nepieciešamās finansu atskaites atbilstoši LR likumdošanai un iesniedz tās Valsts ieņēmumu dienestā, LR Statistikas pārvaldē un citās valsts un pašvaldības iestādēs;
sniedz visa veida konsultācijas grāmatvedības uzskaites un nodokļu jautājumos, tai skaitā:
 atsevišķu saimniecisko operāciju iegrāmatošanā;
 grāmatvedības struktūras izveidošanā;
 finansu atskaišu sastādīšanā, gada pārskata sastādīšanā;
 grāmatvedības uzskaites īpatnībās atsevišķās saimnieciskās nozarēs
 par iedzīvotāju ienākumu nodokli;


 par sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, par  pievienotās vērtības nodokli;
 par uzņēmumu ienākumu nodokli;
 par īpašuma nodokli;
 par dabas resursu nodokli.

  SIA "AGH" garantē ikviena tās pārziņā esošā uzņēmuma grāmatvedības atbilstību likumdošanai.

  Uzticot grāmatvedības apkalpošanu SIA "AGH" speciālistiem, klienti ir droši, ka grāmatvedības uzskaites tiek veiktas profesionāli.

par mums darbības sfēras AGH mēbeles AGH īpašumi
tālākizglītības aģentūra kontakti sadarbības partneri
uz augšu