Pieaugušo tālākizglītības aģentūra Konsultācijas Informācijas tehnoloģijas
Pacientu informācijas centrs Grāmatvedība

AGH piedāvā kursus.

Efektīva klientu apkalpošana
  Paaugstināt semināra dalībnieku profesionālo kompetenci efektīvā apkalpošanā saskarsmē ar klientu, kā arī veicināt izpratni par saskarsmes lomu uzņēmuma attīstībā.

Stresa menedžments
  Pilnveidot dalībnieku izpratni par stresu, tā nozīmi, kā arī attīstīt spēju uzņemties atbildību par savu pašsajūtu un elastīgāk pielāgoties ārējās vides prasībām.

Projektu vadība
  Dot zināšanas semināra dalībniekiem par projektu vadību.

Mārketings
  Veicināt izpratni semināra dalībniekiem par mārketingu, tā būtību un koncepcijām.

Kā sagatavot piedāvājumu konkursam
  Semināra dalībniekiem iegūt izpratni par konkursu viediem, mērķiem un procedūrām.

Grāmatvedība un finansu pamati
  Apmācīt vadītājus, kuru darbā nepieciešams izmantot finansu informāciju lēmumu pieņemšanā, bet kuri nav tieši saistīti ar finansu uzskaiti.

Farmakoekonomika
  Dot teorētiskas pamatzināšanas par farmakoekonomiku un ieskatu par farmakoekonomikas pielietošanas iespējām praksē.

Darba vides uzraudzības sistēmas izveide
  Izveidot darba vidi tā, lai izvairītos no darba vides riska vai mazinātu tā ietekmi.

Darba organizācijas sistēmas audits uzņēmumā
  Lai uzņēmumā būtu noteikta organizatoriskā struktūra, funkciju sadalījums struktūras ietvaros, skaidra izpratne par darba izpildījumu, kompetences un atbildība.

Latvija Eiropas Savienībā
  Informēt kursu dalībniekus par Eiropas Savienības pamatnostādnēm, tiesībām, pamatprincipiem. Un kā iestāšanās ES ietekmēs uzņēmējdarbību.

Svešvalodas (angļu, vācu, spāņu, franču)
  Līdzsvaroti attīstīt visas svarīgākās valodu prasmes, sniedzot iespēju kursu dalībniekiem uzlabot vai apgūt angļu, spāņu, vācu, franču valodu zināšanas.

Datorkursi
  Iepazīstināt lietotāju ar Microsoft Windows vidi un tās iespējām. Apmācīt kursa dalībniekus Microsoft Excel vidē.

par mums darbības sfēras AGH mēbeles AGH īpašumi
tālākizglītības aģentūra kontakti sadarbības partneri
uz augšu